Huishoudelijk reglement

Paardrijden is een fijne sport en het moet fijn blijven. Om iedereen en zeker het paard, in optimale omstandigheden het paardrijden te laten beleven, werd dit huishoudelijk reglement uitgewerkt
Bij herhaaldelijk overtreden van onderstaand reglement door ruiter of diens aanhang zal de betrokken ruiter uit de rijbaan geweerd worden.
Het huishoudelijk reglement is door iedereen raadpleegbaar via de website en hangt uit in de club. Elke deelnemer of bezoeker heeft de plicht tot naleving van dit reglement.

Lidmaatschap                                                                                                

 Om bij Stal Fonck te kunnen deel nemen aan manege activiteiten is een aansluiting bij Paardensport Vlaanderen verplicht.

 

Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 • te streven naar een organisatie zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 • sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 • te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
 • een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
 • op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

 

Website en facebookpagina

 Nieuws, nieuwtjes, startlijsten, activiteiten en foto’s kunnen jullie terug vinden via de website en facebookpagina

www.stalfonck.be

https://www.facebook.com/StalFonck/

Sponsoring

 Stal Fonck kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Rechten en plichten

 1. De organisatie beschermt al haar leden en vrijwilligers maximaal door het afsluiten van de nodige verzekeringen
 2. De ruiters zijn verplicht zich aan te sluiten bij Paardensport Vlaanderen
 3. Iedereen is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de organisatie aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
 4. Verboden te roken binnen de manege. De wet verbiedt roken in sportaccommodaties/cafés.
 5. Het hindernissenmateriaal e.a. na gebruik altijd netjes opbergen.
 6. Elke handeling in of dicht bij de rijbanen, die als storend ervaren wordt door de ruiter(s) aan het werk, dient vermeden te worden.
 7. Tijdens de lesuren is de lesgever de enige persoon die lesgeeft. Toeschouwers of deelnemers houden hun opmerkingen, gericht aan ruiter of lesgever, voor zichzelf.
 8. Alle papieren, glazen of blikjes en tassen worden steeds naar de kantine of vuilnisbak gebracht.
 9. De kruiwagen is enkel bestemd voor mest. Wanneer deze vol is, gelieve deze te ledigen op de mestvaalt.
 10. Uitwerpselen en dergelijke van het paard worden door diens eigenaar/bereider opgeruimd, vooraleer hij deze plek verlaat (opzadelbox, wasboxen, pistes, gang,…).
 11. De winterpaddocks zijn geen weide, d.w.z. dat het niet de bedoeling is om je paard er de hele dag op te zetten. Deze zijn bedoeld om je de paard/pony de benen te laten strekken tijdens de wintermaanden. Mest opruimen.
 12. Longeercircel: De longeercircel is geen paddock! Mest opruimen. Jullie paard/pony nooit onbegeleiding in de longeercircel achterlaten.
 13. Stapmolen: Vooraf toestemming vragen. Mest opruimen. Stapmolen is tegen betaling.
 14. Eigen materiaal van uw paard of materiaal van de manege niet laten rondslingeren.
 15. Stro, hooi en voeder worden ENKEL gegeven door de manege!
 16. Netheid is op de hele manege van toepassing, ook wanneer u vuil ziet liggen, denk niet ‘het is niet van mij…’ Ooit vergeet je zelf ook iets op te ruimen. Dit geldt voor mensen met eigen paard en ook voor ruiters die een manegepaard huren.
 17. Het solarium mag door iedereen gebruikt worden mits een vergoeding.
 18. Wanneer u uw paard op de weide laat vooraf toestemming vragen. Instructies opvolgen.
 19. Wanneer u uw paard van de weide haalt, steeds de draden of hek goed sluiten.
 20. Er wordt niets bijgevoederd aan de paarden zonder vooraf te melden.
 21. In de kastjes geen voeder bewaren (muizen)
 22. Het bewaren van uw goederen op de manege is volledig op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal.
 23. De uitbater heeft ten allen tijde het recht om de kastjes te openen indien daar aanleiding voor is.
 24. Ruiters niet eigenaar van een paard dragen verplicht een ruiterhelm. Ieder die geen helm draagt rijdt op eigen risico.
 25. Alle privélessen zijn op afspraak. Bij afwezigheid zonder te verwittigen of zonder geldige reden moet u de les toch te betalen.
 26. Het lesgeld voor privé les wordt betaald voor aanvang van de les.
 27. Inschrijven voor de groepsles gebeurt door je sticker te kleven in de lessenrooster. U koopt de sticker(s) vooraf tijdens de openingsuren van de kantine.

Tarieven

 De tarieven zijn beschikbaar op Stal Fonck en kunnen ten allen tijde aangepast worden.